پیام سندیکا، شماره ٦٩ تیر ماه سال ٩٧منتشر شد!

نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری شماره ٦٩ تیرماه ١٣٩٧ بصورت چاپی و الکترونیکی در ایران منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری  ص١

گزارشات کارگری از واحد های تولیدی سراسر کشور  ص٩

در هفت تپه چه خبر است؟  ص٢٨

گزارش ارسالی یک کارگر به پیام سندیکا  ص٣٠

،،طبقه کارگر ،،  ص٣١

نامه یک کارگر پروژه ای به نشریه پیام سندیکا  ص٣٢

در صندوق بازنشستگی آینده ساز چه خبر است؟؟  ص٣٣

درود به کارگران صنایع فولاد اهواز  ص٣٤

۲۳تیر سال ۱۳۲۵روزی که کارگران خوزستان حماسه آفریدند  ص٣٦

تاثیر پول کثیف بر روابط اجتماعی  ص٣٨

زلزله زدگان کرمانشاهان را دریابیم!  ص٤٤

شعر  ص٤٧

از هر ١٠ نفر فقیر در جهان ۶نفر زن هستند!  ص٥١

هفته خونین کمون پاریس ماه  ص٥٢

تلخ و شیرین های کازیم عاشقی  ص٥٣

یادی از دکتر سوکراتسِ فوتبالیست و پزشک فقرا  ص٥٩

یک لحظه‌ی باشکوه  ص٦٢

ایمنی کار  ص٦٤

مبانی اقتصاد سیاسی  ص٦٥

پیدایش و تکامل حیات  ص٦٧

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

برای آگاهی از فعالیت ها و دیدگاههای ما  می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرس sfelezkar.com  مراجعه کنید

Share on Google+Share on Facebook