گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شرکت صنعت عمران

شرکت عمران صنعت که در فاز١٣ مشغول به کار است از شرکت هایی است که باید نام تبهکار را روی آن گذاشت. این شرکت به مدیرعاملی مهندس معقولی و رییس کارگاهی عباسعلی مرشیدی یکتا با عنوان اینکه که شرکتشان دولتی هست و۲۲ روز کار و ۸ روز مرخصی، کارگران را فریب میدهد. کارگر بنده خدا از شهرستان با کرایه و هزینه خود را به پروژه رسانده وقتی که وارد شرکت می شود ازش کارت سلامت و سوپیشینه وعدم اعتیاد را می خواهند و حتا جای خواب هم به کارگری که از شهرستان آمده نمی دهند.

کارگر بیچاره مجبور است این مدارک را در کنگان انجام بدهد، یعنی یک هفته آوارگی در کنگان. همه ی اینها را هم که انجام بدهد  بعد ۲ روز کارهای استخدامش طول خواهد کشید و هیچ حضوری هم نمی خورد تا زمانی که وارد سایت شودتا این لحظه کارگر ۲ میلیون هزینه کرده  وبه امید اینکه شرکت دولتی است و زیرمجموعه خاتم الانبیا سپاه و با کارکردش تلافی این هزینه ها درخواهد آمد.

بعد از گذشت ۲۰روز کارگر را احضارکرده به امور اداری می فرستند برای تنظیم قرارداد. در اینجا دیگر از تعهدی که به کارگر داده بودند اصلن خبری نیست و پایه حقوقی که به او گفته شده بود ۵۰۰ هزارکمترهست. حتا بن کارگری و بن مسکن و حق واولاد هم داخل همان پایه هست. خیلی از کارگران فریب خورده و تسلیم می شوند و شروع به کار می کنند. چون هزینه زیادی کرده اند.

وقتی که کارگری تسلیم این فریب نشود و تقاضای حقوقش را کند به او گفته می شود:« هیچی نگو الآن با یه زنگ میزاریمت پشت در و تو منطقه پارس جنوبی بلاک لیستت می کنیم»و حتا پول کرایه ای هم به کارگر نمی پردازند.

استادکارانی که تسلیم می شوند و می مانند، باید تحقیر شوند و حتا جارو هم باید بزنند. مثلن به نصابی گفتند باید جارو بزنی. در صورتی که نیروهای خدماتی بیکار نشسته بودند. نصاب قبول نکرد و هرچه گفت:« من جارو نمی زنم هرکمکی دیگه ای خواستین انجام میدم بجز جارو» گفتند:«اینجا همه ی استادکارها باید هرکاری بکنند حتا جارو.» با وجود اینکه نیروهای خدماتی بیشتر از استادکارها هستند ولی هدفشان تحقیر نیروهای پروژه ای هست.

این نصاب ۱۳روز استخدام شده بود و نزدیک به ۲میلیون هزینه استخدامش شده بود ولی جارو نزد و اخراجش کردند. وقتی برای تسویه حساب رفت، به ایشان گفته شد:« زیر ۱۵ روز حقوق بهت تعلق نمی گیره» و گفت اداره کارشکایت میکنم. مسوول اداری گفت:« برو ولی توپارس جنوبی بلاک لیست می کنیم»

کارگرانی که تازه استخدام میشوند تا ۴ ماه حقوق ندارند. وقتی حقوق را میدهند نصفه میدهند و می گویند تا ۳ ماه دریافتی اول معوقه هست و با حقوق چهارم معوقه هایت را میدهیم یعنی کسی کهخرداد ماه استخدام شده نصف حقوقش را می دهند.       

با کارگران مثل یک برده رفتارمی شود و کارگرانی که تصفیه می کنند اگرکوچکترین حرفی بزنند از سوی مسئولین بی احترامی و حتا با کارگر هم درگیر می شوند چون نظامی هستند.

وضعیت خوابگاهها در هر اتاقی ۱۰ نفر با هم زندگی می کنند و از لحاظ بهداشتی بعضی موقع ها۱۰روزمایع دستشویی در سرویس های بهداشتی پیدا نمی شود. اتاقها را سمپاشی نمیکنند و پر از ساس هست.

ازلحاظ غذا که با بدترین شکل به کارگر می دهند. نزدیک ۲ ماه است که نوشیدنی به کارگر نداده اند. ظهر یه برنج خشک با یه تیکه گوشت بدون رب یا سس. نه نوشیدنی و نه حتا یه ماست هم نمی دهند. شام طوری است که کارگران از بوفه ماست و سیب زمینی می خرند می خورند.

از مدیریت گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک می خواهیم این وضعیت را افشا کند تا کارگران را اینقدر تحقیر نكنند و خجالت ندهند.

عدالت جباری کارگر پروژه ای

Share on Google+Share on Facebook