چرا ابراهیم مددی ها باید به زندان بروند؟!

پس از مدت ها، حکم زندان پنج سال و سه ماه برای ابراهیم مددی رهبر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر دادگاه انقلاب تهران تایید شد و ایشان باید روانه زندان گردند.

ابراهیم مددی از رهبران خوش فکر و ممتاز جنبش کارگری و سندیکایی است که تلاشش برای بنیان گذاری سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در تاریخ ماندنی است.

با توجه به اینکه سندیکای کارگران شرکت واحد اعلام کرده است که در تدارک مجمع عمومی سندیکاست، اجرای این حکم معنای خاصی پیدا می کند. این درحالی است که رضا شهابی از اعضای هیات مدیره در بستر بیماری است که تحمل مشقات زندان او را به این روز انداخته است.

آیا آمدن وزیری که هم امنیتی بوده و هم در تعیین دستمزد درسال گذشته بیشترین مخالفت را با افزایش دستمزدها داشته است، نشانه برخوردهای خشن از این پس با سندیکالیست ها نیست؟؟ آیا به این دلیل نیست که با نبود این رهبر ممتاز سندیکایی قدم هایی علیه سندیکای شرکت واحد شکل بگیرد؟؟ چه کسانی در حاشیه سندیکای شرکت واحد خواهان حذف و زندانی شد چنین فرد موثری سندیکایی هستند؟؟ آیا ابلاغ زندان و شلاق برای کارگران کارخانه هپکو، به زندان محکوم نمودن کارگران فولاد، احضارهای مکرر سندیکالیست های نیشکر هفت تپه، دستگیری و زندانی کردن کوشندگان سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران که در یک تظاهرات سکوت نسبت به دستمزدهای خود در عسلویه معترض بودند نشانه فشار سنگین به کارگران برای دست کشیدن از حقوق سندیکایی و انسانی خود نیست؟ آیا به این دلیل نیست که فریاد رسای کارگران برای افزایش حقوق ها را در سراسر کشور نادیده بگیرند؟؟ و با بازی در شورای عالی دستمزد موضوع افزایش را به بهمن ماه بکشانند؟؟

ما ضمن محکوم کردن احکامی که کوشندگان کارگری را که به خاطر تلاش برای زندگی شایسته به زندان روانه می کنند، هشدار می دهیم که جامعه در وضعیت نگران کننده ای قرار دارد و به جای حذف چهره هایی چون ابراهیم مددی اختلاسگران و مافیای دلال خیمه زده بر  روی ثروت مردم را به زندان بیفکنید.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٩ آبان ماه ١٣٩٧

Share on Google+Share on Facebook