از دستاوردهای کارگری بیاموزیم!

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از:  چگونه از شرکت نوکام ( ساوه ) حقوق کارگران را گرفتیم!

١- قبل از هرچیز انتخاب هدف بود که بیشترین کارگران را در بر داشته باشد .

٢- انتخاب نماینده که بیشترین کارگران اورا قبول داشته باشند واز مقبولیت مناسب برخوردار باشد .

٣- اتخاذ روش هایی که کمترین هزینه را داشته باشد .

٤- رهبری درست وتصمیم های درست در شرایطی که بوی تفرقه می آید .

٥- مشورت با سندیکای کارگران فلزکارمکانیک وکمک گرفتن از تجربیات آنها .

هدف ها به شرح زير مشخص شد :

– الف) گرفتن حق وحقوق کارگران .

ب) تلاش در جهت راه اندازی مجدد کارخانه .

باتعیین هدف بالا با مشورت با سندیکا اتخاذ روش های مناسب در دستور کار قرار گرفت

تصمیم بر این شد که از همه روشهای قانونی (شکایت به اداره کار ، بردن شکایت به دادگاه انقلاب ، رفتن نزد رییس دادگستری، گفتگو با کارفرما ودر نهایت تجمع در جلوی درب کارخانه وحرکت به سمت اداره کار ودادگستری به صورت دسته جمعی ) انجام پذیرد .

خوشبختانه یکی از نمایندگان کارگران عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک بود که این مسیر را بدرستی هدایت کرد.

کارهای انجام شده بدین شرح بوده است :

١- شکایت به اداره کار وخواستار همه حق وحقوق خود شدن .

٢- پی گیری گرفتن بیمه بیکاری

برای مورد ١ شکایت به اداره کار برده شد ودر آنجا تقاضای گرفتن تمام مطالبات عقب افتاده خود شدیم .

برای مورد دوم نیز فرم بیمه بیکاری پر شد ومراحل پی گیری آغاز گردید.

با تشکیل جلسه حل اختلاف در اداره کار رای به نفع کارگران صادر شد وکارفرما موظف به پرداخت کلیه مطالبات شد .

پی گیری بیمه بیکاری نیز انجام شد وبه همه کارگران که شرایط گرفتن بیمه بیکاری بودند تعلق گرفت

در ادامه گرفتن مطالبات حکم هیات حل اختلاف به دادگاه برده شد ودر آنجا نیز حکم تایید شد وکارفرما را ملزم به پرداخت مطالبات کارگران نمود، اما کارفرما از آمدن به دادگاه طفره رفت ومطالبات را نپرداخت.

در این مرحله حکم توقیف اموال کارخانه در دستور کار قرار گرفت ودستگاههای مهم کارخانه توقیف و پلمپ گشت در عین حال درب ورودی کارخانه نیز پلمپ گردید تا دستگاه ها غیر پلمپ نتواند یواشکی خارج گردد .

کارمان را به ٥ گروه تقسیم کردیم وهر گروه تعدادی از دستگاه ها را پلمپ نمودیم .لازم به توضیح است که در همه این مراحل از تجربیات سندیکای کارگران فلزکارمکانیک استفاده شد.

مرحله بعدی به مزایده گذاشتن دستگاه ها از طریق شعبه اجرای احکام دادگاه بود که این عمل انجام گردید و مزایده به یک ماه دیگر زمان داده شد .

پیدا نمودن مشتری در دستور کار قرار گرفت و از شهر های مختلف با مشتریان تماس گرفته شد واز آنها دعوت شد تا از دستگاه ها در درون کارخانه بازدید نمایند .مرحله بعد قیمت گذاری دستگاه های به مزایده گذاشته شده بود که با هزینه نمودن پول کارشناسی قیمت گذاری شد .

سرانجام روز مزایده فرا رسید مشتریان به دادگاه آمدند وکارفرما نیز برای اولین بار به دادگاه آمد و خواستار فرصت به مدت ٢ ماه شد وقول پرداخت و بازگشایی کارخانه را داد .

با گفتگویی که دربین کارگران انجام شد نهایتن فرصت ٢ ماهه داده شد وکارفرما نیز در دادگاه رسمن تعهد به پرداخت مطالبات و بازگشایی کارخانه بعد از ٢ ماه شد . بعد ٢ ماه سرانجام با کش وقوس های دیگر کارفرما مطالبات کارگران را پرداخت وکارخانه نیز مجددن بازگشایی شد و تعداد ٩ نفر از کارگران به کار بازگشته و تا راه اندازی کامل، دیگر کارگران نیز در کارخانه مشغول بکار خواهند شد.

 زنده باد سندیکا

Share on Google+Share on Facebook