خواسته های کارگران ذوب آهن اصفهان

١- اگر قانون بازنشستگی که در مجلس مصوب شده است در ذوب آهن و شرکت های وابسته اش اجرایی شود ٣ هزار کارگر جوان می توانند در ذوب آهن مشغول به کار شده و بخشی از بیکاری در شهرهای اصفهان و توابع رفع گردد

٢- وام مسکن کارکنان قرارداد موقت دیر پرداخت شده و برای این کارگران دردسر ایجاد می شود لطفن مدیریت بررسی کند

٣- کارگران روزکار کارگاههای ٤٦ و ٤٨ خواستار فراهم شدن شرایط حضور در دوره های آموزشی را هستند.

٤- سقف وام ازداوج با توجه به گرانی های اخیر بسیار پایین است و باید مدیریت سریعن آن را حداقل ٣ برابر افزایش دهد

٥- تعداد کارگران مسیر بروجن به شهرکرد افزایش یافته و سرویس مربوطه باید با اتوبوس تعویض شود

٦- نحوه محاسبه سنوات زنان کارگر شاغل در ذوب آهن  که مشمول صندوق بازنشستگی فولاد هستند باید تجدید نظر جدی شده و افزایش یابد

Share on Google+Share on Facebook