٣- خانم محمودی مربیگری تیم فوتبال بانوان ذوب آهن را با قراردادی یکساله به عهده گرفت.

ما ضمن تبریک به این مربی سخت کوش امیدواریم نتایج خوبی برای باشگاه ذوب آهن رقم بخورد.