گزارشی از اعتصاب در نیشکر هفت تپه

صبح امروز ٢٢ آبان ماه بیش از هزار کارگر نیشکرهفت تپه طبق اعلام قبلی جلوی فرمانداری شهرستان شوش با در دست داشتن بنر و پهن کردن سفره خالی ودادن شعارهاى صنفی دست به اعتصاب زدند. کارگران از اول تیرماه تاکنون حقوق دریافت نکرده اند. این کارگران خواهان خلع ید شرکت از مالکین بخش خصوصی  و بازگشت شرکت به دولت هستند. اخیرن نمایندگان سازمان خصوصی سازی پس از مراجعه به شرکت اعلام کردند که به هیچوجه شرکت به دولت برنمی گردد و ملاک کارآمدی یا ناکارآمدی مالکین بخش خصوصی فقط سازمان خصوصی سازی هستند. 

این کارگران خواهان پرداخت حقوق معوق، قراردادی کردن کارگران روزمزد، بازنگری در طرح مشاغل بندی و تعیین تکلیف ۲۷۰ نفر کارگری هستند که منتظر پرداخت ۴ درصد بیمه جهت بازنشستگی از طریق طرح سخت و زیان آور هستند. اکثر اعضائ هیات مدیره و سهامداران شرکت بدلیل موضوع ارز دولتی در بازداشت هستند و شرکت نیشکر هفت تپه دچار خلا مدیریتی است و کسی پاسخگوی کارگران این شرکت نیست وهنوز قطعات مورد نیاز جهت تکمیل اورهال کارخانه و شروع بهره برداری فراهم نشده است

Share on Google+Share on Facebook