نبود ایمنی و کشتار کارگران

زنده یاد وحید سعیدی کارگر ٢٧ ساله شرکت جهادگران ریگ لردگان شامگاه روز شنبه ١٩ آبان حین تعمیرات و گرفتگی نشتی لوله گاز بر اثر فشار ناگهانی گاز خروجی از نقطه‌ای که کارگران مشغول تعمیر آن بودند، دچار حادثه شد که متاسفانه ایشان چون در حوضچه قرار داشت، جان خود را از دست داد و دو کارگر دیگر نیز به اطراف پرتاب شدند که به مصدومیت آنها منجر شد.

ایشان اهل استان چهارمحال بختیاری شهرستان لردگان شهر مالخلیفه فلارد روستای ابواسحاق بود.

ما این اتفاق ناگوار را به خانواده اش تسلیت گفته و به کارگران اعلام می کنیم که به ایمنی که جزو دستمزد هر کارگری است اهمیتی دو چندان بدهند. 

ایمنی در هر کارگاهی بخشی از دستمزد است که باید رعایت شود.

تحریریه نشریه پیام سندیکا

Share on Google+Share on Facebook