از صندوق بازنشستگی درمان فولاد چه خبر؟

با توجه به اخباری که به تحریریه پیام سندیکا می رسد متاسفانه بخشی از اعضای صندوق بازنشستگی فولاد را مجبور کرده اند که دفترچه های درمانشان را به بیمه ایران متصل کنند. این بازنشستگان که سالها به صندوق پول پرداخت کرده بودند که در زمان پیری از تحت پوشش درمان مناسبی برخوردار باشند امروز به بیمه خصوصی ایران منتقل شدند. همچنین در حال حاضر بخش دیگری از این بازنشستگان هم مجبور شده اند خود را تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار بدهند.

صندوق بازنشستگی فولاد با سو مدیریت مسوولین صندوق که همگی از سوی دولت تعیین شده بودند باعث این ورشکستگی و سرگردانی برای کارگران شده اند. در طی ٥ سال اخیر این بازنشستگان با تظاهرات پیگیر مطالبات درمانی و حقوقی خود شده اند.

دولت سالهاست تلاش می کند خصوصی سازی در بهداشت و درمان را از صندوق های بازنشستگی شروع کند. به جز صندوق بازنشستگی و درمان فولاد صندوق آینده ساز نیز توسط مدیران بی لیاقت در معرض فروپاشی است.

Share on Google+Share on Facebook