کارگران ذوب آهنی از مشکلاتشان به پیام سندیکا می گویند

١- مدتی است توزیع پذیرایی شیفت نورد انجام نمی شود و کسی پاسخگو نیست . در گزارشات قبلی هم در ریخته گری فولاد غذای یک بار مصرف به مشکل برخورده که هنوز رفع نگردیده است.

٢- لباس ورزشی سال جاری هنوز توزیع نشده است.

٣- شیرآلات قسمت های کارخانه فرسوده است و آب چکه می کند.

٤- وام ضروری کارگران باید مبلغش را افزایش پیدا کند. با توجه به دستمزدهایی که به اندازه ای نیست که رفع مشکلاتمان را بکند.

٥- برای اولین بار در ذوب آهن اصفهان پاتیل سرباره ضایعاتی به وزن ٢٥ تن با روش ابتکاری کارگران ترمیم گردید و مورد بهره برداری قرار گرفت. این پاتیل سوراخ شده با ابتکار مهندسین متالورژ قسمت سوراخ شده را با پودر ترمیت ریخته گری ترمیم کردند. با این روش کلیه پاتیل های ذوب آهن و کارخانه های دیگر ذوب فلزات قابل بازسازی خواهد بود.

تحریریه پیام سندیکا: ضمن تبریک به کارگران و مهندسین ذوب آهنی امید داریم مدیریت ذوب آهن آقای منصور ایزدی قدر این ابتکار را دانسته و پاداش شایسته ای به این متخصصین بدهد.

Share on Google+Share on Facebook