60 امین سال تاسیس کانون کوهنوردان تهران، شادباش!

در سال ١٣٣٧ از به هم پیوستن ٣ سازمان کوهنوردی پیکار، تنسینگ هیلاری، و تهران با پیشگامی محمدحسین خوان یغما، داودمحمدی فر و حسین رضایی تشکیل شد. در نخستین صعود زمستانی به علم کوه به سرپرستی حسین رضایی و تغییر سرود تنسیگ هیلاری سروده مصطفی منتظم به « کوهنورد محکم باش، جاوید و پاینده باش….» که در سومین کنگره کوهنوردان به سرود همه کوهنوردان ایرانی تبدیل شد. تشکیل کانون کوهنوردان تهران در حقیقت اولین گام برای متحد کردن گروههای کوهنوردی و پیشگام اولین حرکت های نوین در ورزش کوهنوردی گردید.

برای اولین بار با هماهنگی کانون کوهنوردان تهران در خرداد ١٣٣٨ نخستین دوره کوهنوردی برای همبستگی همگانی جامعه کوهنوردان با حضور ٨١ کوهنورد از سازمان های کوهنوردی تهران، به قله توچال صعود کردند.

برای اولین بار در زمستان ١٣٣٨ بانوان اکرم محمدی، حوریه شیرازی، فروغ حاج کریمی، مهری معاضدی و صدیقه صفر ١٤ ساله، اعضای کانون کوهنوردان تهران از طریق جان پناه اسپید کمر به قله توچال صعود کردند.

با درایت کانون کوهنوردان تهران کلاس های کارآموزی و دادن گواهی نامه به کوهنوردان پی ریزی شد. برای اولین بار نشریه کوهنوردی با همت کانون کوهنوردان تهران در سال ١٣٤١ منتشر شد که به اخبار و مشکلات کوهنوردی می پرداخت.

برای اولین بار در سال ١٣٤١ به دعوت رییس کانون کوهنوردان، جلسه مشترک سازمان های کوهنوردی با رییس فدراسیون شکل گرفت که متعاقب آن در مرداد همان سال ساخت ساختمان پناهگاه شیرپلا برای کوهنوردان با همکاری فدراسیون آغاز گشت که منجر به ایجاد کمیته های تخصصی چون کمیته فنی، تبلیغات، دبیرفدراسیون، انتشارات و کمیته اجراییات به سرپرستی کوهنوردان گردید.

در تیرماه ١٣٤٨ برای نخستین بار شرکت تعاونی کوهنوردان توسط کانون تاسیس شد تا بتواند لوازم با کیفیت و با کمترین هزینه را برای کوهنوردان تهیه کند.

با فعالیت کانون کوهنوردان تهران از بهم پیوستن ١٣ سازمان کوهنوردی در آبان ١٣٥٠ اولین نشست کوهنوردان با شرکت باشگاههای آرارات، ابرمرد، آرش، ارسباران، اورست، بیستون، شاهین، کاوه، کرکس، مهرگان و کانون کوهنوردان تهران جهت هماهنگی برای حل مشکلات کوهنوردان، انجمن مرکزی شکل گرفت که در پی آن در سال ١٣٥١ طی نامه ای که توسط رییس انجمن مرکزی کوهنوردان محمدحسین خوان یغما به فدراسیون نوشته شد و درخواست جلسات مشترک با فدراسیون را نمود.

این فعالیت ها باعث شد کانون کوهنوردان به عنصری پیشرو در میان کوهنوردان تهران مطرح شده و به تربیت کوهنوردان ممتاز همت به گمارد و در این عرصه دستاوردهای شایانی را به جامعه کوهنوردی ارایه کند.

گروه کوهنوردان فلزکار ٦٠ امین سال تاسیس کانون کوهنوردان تهران را به بنیان گذاران و اعضای کانون تبریک گفته و امیدواریم همچنان مبشر انسان دوستی، اتحاد، و آموزش های نوین کوهنوردی باشند.

گروه کوهنوردان فلزکار

بهمن ١٣٩٧

Share on Google+Share on Facebook