گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات کارگران ذوب آهنی

١- مشکلات کارگران با عوض شدن بیمه دانا به جای بیمه ایران در موضوع بیمه های تکمیلی بسیار زیاد شده است. از موضوع طرف قرارداد داروخانه ها، مراکز چشم پزشکی، داندن پزشکی تا الی آخر. چرا مدیریت این موضوع این قدر برای کارگران مشکلات ایجاد کرده است.

٢- سهم ٣ درصدی بیمه بیکاری کارکنان موقت فصل ١٦ پرداخت نشده است چرا؟

٣- برای گرفتن نوبت در بیمارستان شهیدمطهری خانواده های بیمار کارگران و کارکنان سرگردان هستند و نوبت دهی خراب است. کی درست خواهد شد؟؟

٤- در خمینی شهر کلینیک خیریه ولی عصر و همچنین بیمارستان چمران هنوز با بیمه دانا قرارداد نبسته اند و ما خانواده های کارگری بلاتکلیف مانده اند و نمی دانند چه کنند؟؟

Share on Google+Share on Facebook