گزارش خبرنگار پیام سندیکا از کارخانه ایران خودرو

با تحولاتی که از تیرماه ١٣٩٧ در اقتصاد و صنعت کشور رخ داد در ایران خودرو نیز تاثیرش را گذاشت و تولید از ٢٦٠ هزار خودرو به ١٦٠هزار و حتا به ٥٠ هزار خودرو نیز رسید. این کاهش تولید به دلیل نبود قطعات الکترونیکی و همچنین سودجویی مدیران ایران خودرو جهت بالا بردن قیمت محصولات بود.

به همین خاطر مدیریت شرکت روزهای جمعه و پنجشنبه را تعطیل اعلام کرد و اضافه کاری کارگران را از ١٠٠ ساعت به ٤٨ ساعت کاهش داد که این امر موجب کاهش ٣٠ الی ٥٠ درصدی حقوق دریافتی کارگران شد.

کارگرانی که با توجه به حقوق خود اقدام به برنامه ریزی کرده و خرید خانه و وسایل دیگر خانه به صورت اقساطی انجام داده بودند را به دردسر انداخته است.

آکوردی که هر چهار ماه یکبار به کارگران تعلق می گرفت تنها دو بار داده شد و آن هم از ترس اعتصاب کارگران بود. چرا که موضوع اعتصاب در بخش های مونتاژ قوت گرفته بود.

متاسفانه مدیریت از فضای ایجاد شده کاهش تولید دست به اقدام سودجویانه و کثیف دیگری هم زد. شرکت کیفیت و حجم غذای کارگران را کاهش داده است.

Share on Google+Share on Facebook