جشن روز کارگر در فاز ١٤ پارس جنوبی

در روز ١١ اردیبهشت در فاز ١٤ پارس جنوبی شرکت تناوب، به ابتکار کارگران پروژه ای روز کارگر جشن گرفته شد. در ابتدا یاد ٣ کارگر جان باخته ایذه ای در انفجار تونل تهران شمال، گرامی داشته شد و سپس کارگران با تبریک این روز خجسته به سرکار رفتند.

حضور مدیران در این جشن بسیار چشمگیر بود. با توجه به اینکه دستمزد اسفند ماه و عیدی کارگران پرداخت نشده است اما مدیران و سرپرست ها انتظار دارند کارگران صبر پیشه کند. خیلی ازکارگران حتی تمام ایام عید را به دلیل بی پولی به مرخصی نرفته اند و شرکت کار انها را در این ایام به صورت عادی تلقی کرده از تشویقی و اضافه کاری خبری نیست.

Share on Google+Share on Facebook