طبقه كارگر ايران ازجنگ بيزار است! بياييد نگذاريم فرزندان زحمتكشان در معرض کشتار بى دليل قرار گيرند!

رفقای فولادگر آمریکایی

دولت آمریکا درماه ها و هفته هاى اخیر برخورد ها و سياست خطرناكى را در رابطه با كشورما در پيش گرفته است. دونالد ترامپ يكسال قبل با خروج از موافقتنامه برجام- كه با تایيد جهانى و شوراى امنيت سازمان ملل امضا شده بود – و از سرگيرى دوباره و گسترش تحریم های اقتصادی، مالی و بانکی در رابطه با ايران شرايط دشواری را برای زحمتکشان ایران و وضعیت تهديد آميزى را در خاورميانه رقم زده است. او درصدد تحمیل سیاست های ماجراجویانه خود به نفع عده ای قلیل درآمریکا و سیستم سرمایه داری جهانی است.

این تحریم ها نه تنها جنگی خاموش علیه كارگران و خانواده های زحمتکشان ایران است بلکه همچنين جنبش مطالباتى مردم و مبارزه كارگران در ايران را ضعیف کرده و موجب به صحنه آمدن نیروهای تندرو در ایران خواهد شد.

آنچه دراین میان جان فرزندان مردم آمریکا و ایران و زندگى همه ما را تهدید می کند افزایش تنش در منطقه و اعلام كشور ما ايران به عنوان هدف تهاجم نظامى بى توجيه از سوى ساكنان كاخ سفيد است. ما مصمم به دفاع همه جانبه از صلح و مخالفت با يك جنگ جديد در منطقه خاورمیانه به هردليل و از سوى هر يك از طرفين می باشيم. كارگران منفعتى در این جنگ نخواهند داشت. با شليك اولین گلوله منافع ملی واقعى و امنيت مردم هر دو کشور به خطر خواهد افتاد . فرزندان شما و فرزندان ما درگیر جنگی خواهند شد که فقط كنسرنها و انحصارهاى اسلحه سازى جهان در كشورهاى سرمايه دارى ازآن سود می برند و منافعش به جیب عده ای سودجو خواهد رفت و صلح جهانی و منطقه حساس خاورميانه را با خطر روبرو خواهد ساخت. کافی است نظری به آمار کشته شدگان نظامی آمریکایی در افغانستان و عراق بیاندازیم.

پرسش اینجاست آیا مردم آمریکا با این جنگ ها از بیکاری نجات یافته اند؟ آیا سرانه بهداشت درکشورتان افزایش یافته است؟ یا اینکه كمپانى های اسلحه سازى، شرکت های سازماندهی ارتش های مزدور و خصوصی و تعلیم محافظان امنيتى از قبلِ درد و رنج و مصيبت شما و مرگ فرزندان تان به سودهای نجومی دست یافته اند؟ همین امر نیز به شکل هایی دیگر در کشور ما نیز مصداق دارد.

دوستان کارگر،

سنديكاى ما برآن است كه سكوت ما نمی تواند گزينه اى عاقلانه و برخاسته از سنت هاى كارگرى جهان باشد. بیایید دست دردست یکدیگر در این مقطع زمانی نه تنها اجازه جنگی دیگر را در منطقه ندهیم بلکه از جان فرزندان خود و صلح جهانی محافظت کنیم.

همبستگی ما می تواند به ديگر اقشار و نیروهای اجتماعی هم قوت قلب بدهد كه به جنبش صلحى گسترده بپيوندند و در ادامه مانع شروع يك جنگ خانمانسوز بشوند.

ما معتقديم كه صلح، دمکراسی،عدالت اجتماعی خواست همه زحمتکشان دنیا است. به نداى ما پاسخ مثبت دهيد، به ما بپيونديد و با هرگونه راه حل جنگ طلبانه اى از سوى هر که باشد مخالفت كنيد. بيایيد هيولاى جنگ را در ابتداى مسير آن متوقف كنيم. ما با هم منافع یكسان و مشترك داريم.

صلح بر شما و بر جهان باد!

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایرا ن

27 اردیبهشت 1398

Share on Google+Share on Facebook