پیام سندیکا، شماره 77 اردیبهشت سال 1398 منتشر شد!

نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری شماره 77 اردیبهشت سال 98 به صورت چاپی و الکترونیکی در ایران منتشر شد.

در این شماره می خوانید:
اطلاعیه های سندیکاهای کارگری ص2
گزارشات کارگری از سراسر کشور ص19
65 مین سال تاسیس سندیکای فلزکارمکانیک ص31
روز کارگر ( اول ماه مه ) چگونه پیدا شد؟ ص34
قرارداد زیر بین صاحب کارخانه شبروسازی لوکس ص36
اول ماه مه در سال 1325 ص37
نشست فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری ص39
جنبش کارگری و زنان کارگر ص41
پایش و بهسازی ذهن و عقل ص44
کارگران در سندیکاها چنین پرورش می یابند! ص46
چرا بخشی از کارگران به مبارزه نمی پیوندند؟؟ ص47
شعرهای کارگری ص48
مصاحبه با ناصر چمنی ص50
سرگذشت مردی که خودش را به سیل انداخت! ص52
تاریخچه جنبش سندیکایی ص58
پیدایش حیات ص59

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

برای آگاهی از فعالیت ها و دیدگاههای ما می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرس sfelezkar.com مراجعه کنید

Share on Google+Share on Facebook