از شرکت ماموت چه خبر؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا اوضاع در شرکت ماموت بهبود یافته است. شرکت ماموت سازنده کانتینر در جاده کرج به قزوین واقع شده است. در دوسال قبل بیش از ٤٠٠ کارگر خود را اخراج نموده بود ولی با اتفاق ناگوار زلزله در کرمانشاه و فروش بی سابقه کانتینر به مناطق زلزله زده رونقی دوباره یافت و نه تنها کارگران به کارخانه بازگشتند بلکه با خوب شدن وضع مالی، شرکت ماموت دست به استخدام کارگران جدید زد.

در ١٥ اردیبهشت مدیریت به مناسبت روزکارگر به هر خانواده ٧٠٠ هزار تومان بن خرید کالای ورزشی اهدا کرد که خانواده ها به همراه فرزندانشان برای خرید به فروشگاه ورزشی در کرج مراجعه کرده و خرید خود را انجام دادند.

Share on Google+Share on Facebook