در کارخانه های واگن سازی چه می گذرد؟

کارخانه های واگن سازی کشور در خوش بینانه ترین موقعیت با ٣٠ درصد ظرفیت خود کار می کنند و این در حالی است که کشور به ٢٠٠٠ واگن جدید نیاز دارد.

در واگن سازی تهران که سقف تولیدش ٣٦٠ واگن در سال است در حال حاضر ٧٠ واگن در سال تولید دارد و برای رسیدن به سقف تولید باید نیروی کار خود را ٣ برابر کند که چنین کاری را انجام نمی دهد.

برای ساخت ٢٠٠٠ واگن از سوی تمامی کارخانه های واگن سازی های کشور با تولید کنونی به زمانی ١٥ ساله نیازمندیم. واگن های مترو به ویژه در خط ٥ تهران به کرج ٢٠ سال است تعویض نشده اند و واگن جدیدی هم به این خط اضافه نشده است. وضیعت در راه آهن سراسری از این هم اسفناک تر است.

در حالی که همه مسولین ریزو درشت از افزایش تولید در همه زمینه ها برای خنثا کردن تحریم ها حرف می زنند اما هیچ اقدام عملی در این مورد صورت نگرفته است.

Share on Google+Share on Facebook