در هفت تپه چه خبر است؟

مشاجره بین مدیرحسابداری شرکت نیشکر با یکی از کارگران باعث وخامت حال کارگرشد.

صبح امروز پنج شنبه تعداد زیادی ازکارگران رسمی شرکت نیشکرهفت تپه بدلیل پرداخت نشدن حقوق تیرماه ؛ امضا نکردن احکام شغلی و پرداخت نشدن دوماه دیرکرد مابه التفاوت معوق مشاغل بندی، مطابق آخرین حقوق در مقابل حسابداری شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند

کارگران جهت پیگیری این موضوع به مدیر حسابداری شرکت عبدالنبی محول که فردی بازنشسته است مراجعه کردند که بدلیل جواب سربالای ایشان موجب مشاجره لفظی بین ایشان و کارگران گردید که یکی از کارگران بدلیل مشکل قلبی بی هوش شده و به درمانگاه اعزام گردید و محول نیز با کمک نیروی انتظامی از دفتر گریخت.

با ورود امیر اسدبیگی قائم مقام مدیرعامل به شرکت بین ایشان و یکی ازهمکاران که از ایشان در مورد حقوق معوق خود سوال کرده بود درگیری لفظی در گرفت و ایشان بدستور اسدبیگی به شرکت ممنوع الورود شدند.

پرداخت حقوق کارگران درحالی معوق شده است که محول مدیر حسابداری و صابریان با حقوقهای بیش از ۳۰ میلیونی و حق ماموریت زیاد بارمالی زیادی برشرکت وارد کرده و در کمال تعجب دم از کاهش هزینه ها و اضافه کاریهای کارگران میزنند.

محول علاوه بر دو شغله بودن مدیر پروازی نیز هست و ناکارآمدی ایشان باعث بارمالی سنگین جریمه های مالیاتی و پرونده های مالی بسته نشده و بلاتکلیف گردیده است.

Share on Google+Share on Facebook