از نیشکرهفت تپه خبرهای خوبی به گوش نمی رسد؟

طبق اخبار منتشره متاسفانه واگذاری کارخانه خوراک دام بصورت استیجاری به آقای موسوی صورت گرفته است. این فرد از طلبکاران عمده شرکت نیشکر هفت تپه می باشد. این فرد پس از تحویل شرکت در یک اقدام غیرمنتظره عدم نیاز حدود ۳۵ نیروی با تجربه و با سابقه این شرکت را اعلام نمود تا توسط مدیریت در بخشهای دیگر شرکت بدلیل داشتن قرارداد ششماهه مشغول بکار شوند.

این افراد طبق قانون کار کارگر شرکت محسوب شده و تاکنون نیز مدیریت شرکت هفت تپه تصمیمی درمورد درخواست آقای موسوی اعمال ننموده است و کارگران نیز در محل کار خود حاضر می شوند. مدیریت شرکت هفت تپه به دلیل چالشهای امنیتی واعتصابات کارگری بعید است با این تقاضای مالک جدید خوراک دام موافقت نماید

ضمنا لازم به ذکراست که شورای اسلامی کار دراین قضیه هیچگونه عکس العملی انجام نداده و به دلیل تهدیدات امنیتی و قضایی کلا مدتی است منفعل شده و تقاضای استعفای برخی از اعضای آن نیز تاکنون پذیرفته نشده و فقط در حال حاضر اسمی از شورا را یدک می کشند.

Share on Google+Share on Facebook