در انتخابات کانون بازنشستگان تهران چه گذشت؟

روز یکشنبه ۱۰ شهریور ساعت ٩ صبح در سالن نگین خیابان آزادی – اول خیابان جیحون انتخابات کانون بازنشستگان تامین اجتماعی برگزار شد. قبل از ورود به حیاط و سالن کانون افرادی که معلوم بود از قبل برای این کار گماشته شده اند عکس چاپ شده سه تن از بازرسین مورد نظر خانه کارگر را به مراجعه کنندگان داده و به آنان گوشزد می کردند که به این افراد رای بدهند. این در حالی بود که وقت تبلیغات تمام شده بود و ناظرین وزارت کار و کانون بر این خلاف چشم بسته بودند.

پس از آنکه آقای حسن صادقی با زد و بند به عنوان رییس سنی جلسه انتخاب شد به مهندسی کردن انتخابات اقدام کرد. ایشان بنابر پیشه همیشگی خود از گزارش مالی آقای روح بخش به بهانه وقت نداریم جلوگیری کرده و زمانی هم که اقای دهقان کیا در مورد فروش کارخانه های شستا صحبت کرد صادقی حرفش را قطع کرده گفت کوتاهش کن. از معرفی و اعلام برنامه های کاندیداها به بهانه اینکه وقت کم است اجازه صحبت کردن نمی داد که با اعتراض بخشی از بازنشستگان روبرو شد و مجبور گردید به خانم ام کلثوم پوری کیاده اجازه صحبت دهد. خانم کیاده در معرفی خود اعلام کرد کسانی باید به عنوان بازرس انتخاب شوند که جسارت و سواد کافی برای بررسی موضوعات مطروحه در کانون داشته باشند. ایشان اعلام کرد که حسابرس بوده و برای بازرسی در مورد مسایل مالی کانون کاندید مناسبی هستند. سپس اسماعیل صادقی دیگر کاندید مستقل بسیار کوتاه عنوان کرد که برنامه اش گزارش شفاف مسایل مالی کانون خواهد بود.

سپس انتخابات آغاز شد. همان افرادی که عکس های چاپ شده را به بازنشستگان تحمیل می کردند حالا برای رای نویسی هم جلو افتاده برای بازنشستگان برگه های رای را پر می کردند به این ترتیب بازرسین همسو با هیات مدیره انتخاب شدند و فقط آقای اسماعیل صادقی با ۱۸۸ رای بازرس اول علی البدل، حسین غلامی با ۱۸۶ نفر دوم شدند. خانم کیاده هم با ١٦٠ رای نتوانست به جمع علی البدل ها بپیوندند.

در این انتخابات کمتر از ١٠٠٠ نفر شرکت کرده بودند آین در حالی است که کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران بیش از ٤٠ هزار عضو دارد که نشان ازبی خاصیت بودن کانون دارد.

آنچه به چشم می خورد عدم هماهنگی لازم بین بازنشستگان مستقل از خانه کارگر بود. و در مقابل خانه کارگری ها با مهندسی کردن انتخابات بازرسین همسو با خود را به جمع تحمیل کردند.

امید که تا سال آینده هماهنگی بیشتری بین اتحاد سراسری بازنشستگان، بازنشستگان فلزکارمکانیک، بازنشستگان بافنده سوزنی و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی صورت گیرد تا در انتخابات هیات مدیره کانون بتوان آرا را بصورت متمرکز و سازماندهی شده به صندوق ها ریخت و این جز باگفتگوهای متقابل و همکاری میدانی صورت نخواهد پذیرفت.

هیات تحریریه پیام سندیکا

Share on Google+Share on Facebook