پیام بازنشسته فولاد خوزستان

ما بازنشستگان فولاد خوزستان در امر درمان مشکلات زیادی داریم. یکی از این موارد در ارتباط با مراجعه به مراکز درمانی بیمه شرکت فولاد در تهران است. بطور مثال در تهران مراکز زیادی ازجمله کلینیکها و مراکزسی تی اسکن وغیره وجود دارد که طرف قرارداد فولاد هستند. چنانچه بخواهیم از این مراکز استفاده کنیم ابتدا باید از اهواز معرفی نامه جهت درمانگاه فولاد تهران بگیریم بعد به درمانگاه تهران مراجعه کنیم وجهت آن مرکز یک معرفی نامه دیگر بگیریم. با توجه سختی این روند اکثرا از خیر آن گذشته و از جیب خرج می کنیم. با توجه به شرایط اقتصادی کاش می شد ترتیبی اتخاذ کرد تا بتوانیم راحت تر از این مراکز استفاده کرد. خواهشمندم با انعکاس شرایط فوق از طریق کانون بازنشستگان و مدیریت بهداشت و درمان فولاد خوزستان این موردپیگیری شود.

با تشکر بازنشسته فولاد خوزستان

امضا محفوظ

Share on Google+Share on Facebook