گزارشی از فعالیت های پویش ته سیگارت را با خودت ببر!

نهم مهرماه اعضای پویش با شهردار منطقه ٤ کرج در مهرشهر، آقای سعادت دیدار کردند. در این دیدار خانم بهاور از باشگاه کوهنوردی مهرالبرز ، خانم سبزه پرور از خیریه ی پنج تن و خانم صادقی و آقای گیلانی نژاد از گروه کوهنوردی فلزکار حضور داشتند.

آقای سعادت پس از شنیدن موضوع پویش ته سیگار و فعالیت های آن…

قول دادند که شهرداری :

١- هزینه های گروه پویش از جمله؛ تهیه ی بروشورهای آگاهی دهنده مربوط به ته سیگار وبنرهای مربوط کارهای فرهنگ سازی رو متقبل می شوند.

٢- پیشنهادهای پویش را در رابطه با فرهنگ سازی در مدارس و ادارات و جهت آشنایی با اهداف این پویش در حد امکان و تبلیغات مربوطه عملی سازند.

٣- درمورد نصب ظرف یا سطل هایی برای ته سیگار همکاری کرده وآن ها تعبیه نمایند.

٤- آقای سعادت تقاضای هم اندیشی و کمک فعالان پویش را درمورد سگ های ولگرد که نه آسیب به آن ها برسد ونه مردم آسیب ببینند، را داشتند…

٥- آقای شهردار مسئول فضای سبز شهرداری؛ مهندس نخبه زارع را جهت همکاری به دفتر خود فرا خواندند و درخواست همکاری را کتبا تحویل ایشان دادند.

همچنین روز سه شنبه همان روز ساعت ٥ عصر اعضای پویش برای جمع آوری ته سیگار به پارک مکعب مهرشهر رفته و در حین نصب شعارها دو نفر از مسئولین پارک مراجعه نموده و اعلام کردند که مکانی را به عنوان دفتر برای کارهای پویش بنا به دستور شهردار و اجراییه ی مسئول فضای سبز اختصاص داده اند که خانم بهاور بعد از بازدید از مکان، آنجا را برای فعالیت مناسب ندیده و پیشنهاد ساختمان جدیدالتاسیسی که در مرکز پارک و در معرض دید بیشتری است، را دادند.

بعد از نصب شعارهای محیط زیستی در پارک اقدام به پاکسازی شد که با استقبال مردم به ویژه جوانان رو به رو گردید.

در این زمان خانم بهاور به عزیزانی که در پارک برای ورزش و پیاده روی آمده بودند درباره ی اهداف پویش و خطرات ته سیگار و کاربرد آن درصنعت اطلاعاتی دادند.

-تعدادی از جوانان که در پارک ورزش می کردند به قسمت بزرگی از پارک که بایر و بلا استفاده است اشاره کرده و پیشنهاد کردند که آنجا به زمین بسکتبال و فعالیت های ورزشی اختصاص داده شود تا جوانان از آنجا استفاده کنند و وقتشان به بطالت نگذرد. لازم به ذکر است که سگ های بی پلاک و بی سرپرست زیادی در پارک مشاهده میشد.

ساعت ٦:٣٠ پویش به کار خود پایان داد.

با ما همراه باشید…

Telegram: @tahsigaretrobebar

Instagram: tah_sigar_campaign

Share on Google+Share on Facebook