مشکلات کارگران میوه چین ساوه

گزارشی کوتاه از کارگران روزمزد، کارگرانی که در شرایط سخت به کار پسته چینی و انارچینی مشغول هستند .ترکیب سنی این کارگران :

١- دانش آموز از سن ۱۵ سال تا دیپلم .

٢- دیپلم تا دانشجو وکارگرانی که برای خدمت سربازی آماده می شوند .

٣- کارگرانی که شاغل در کارخانه هستند و به صورت شیفت کار کرده و در زمانی که شیفت نیستند برای درآمد بیشتر به پسته چینی و انارچینی می آیند .

٤- بازنشستگانی که برای زندگی بهتر و درآمد بیشتر بدلیل حقوق زیر خط فقر مجبورند مجددن به کارگری روی بیاورند .

٥- کارگرانی که اعتیاد دارند و کارخانه ها آنها را قبول نمی کنند و باید برای ادامه زندگی به این کار روی آورند .

٦- کارگران زن با همان ویژگی ها که برای مردان برشمردیم البته بدون آیتم خدمت سربازی و سن ۱۵ سال. زنان عمومن از دیپلم به بعد هستند و شرایط شان هم از نظر زندگی خانوادگی بسیار نامساعد است. ( مطلقه ، نان آور خانواده، سن بالا، داشتن نوه و عروس و داماد، داشتن شوهر مریض و از کار افتاده )

امکانات کاری و رفاهی برای کارگران روزمزد چه چیزهایی است ؟

١- صبحانه فقط چای بدون نان و پنیر و قند، فقط چای .

٢- چون کارگران تا ساعت ۲ بعدازظهر در پسته چینی کار می کنند، نهار داده نمی شود .

٣- ساعت ۵ صبح یک مینی بوس آمده و کارگران را سوار می کند. بعداز یک ساعت و نیم کارگران به محل کار رسیده و کار شروع می شود. باغ پسته متعلق به نهاد هایی چون گروه برکت و ستاد اجرایی فرمان امام و… است .

٤- حقوق یک کارگر روزانه ۵۵ هزارتومان است که برای همین حقوق ناچیز کارگران صف می بندند و این نشان کامل از وضعیت بد اقتصادی است .

٥- بیمه وجود ندارد

۵- وسایل کار از قبیل دستکش و ماسک و لباس کار داده نمی شود و هر کارگر باید با هزینه خودش تهیه کند .

Share on Google+Share on Facebook