نخواهیم گذاشت اموالمان را به یغما ببرند!

در تاریخ ١١ آبان نامه زیر با ١٥٦ امضا با کدملی به شماره شناسه ٤٦٤٨٣٤٦٠ به سازمان مرکزی تامین اجتماعی تحویل گردید و پیگیری برای اخذ جواب همچنان ادامه دارد
در ١١ شهریور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از معاونت درمان سازمان در استان‌ها خواسته با فروش املاک مازاد، بدهی‌های مراکز درمانیِ طرف قرارداد را در دو مرحله بپردازند؛ صدور چنین نامه‌ای به این معناست که فشار رسانه‌ای مدیران دانشگاه‌های علوم پزشکی و فشار وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی را به خودزنی واداشته است. در این شرایط، وزارت بهداشت که بخشی از بدنه «دولت» است، می‌خواهد به بهانه بدهکار بودن، ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی را از مهرماه یا نهایتاً آبان ماه متوقف سازد. این درحالی است که کل بدهی سازمان تامین اجتماعی به دانشگاههای علوم پزشکی ١٣ هزار میلیارد است. دولتی که خود به سازمان تامین اجتماعی ٢١٠ هزار میلیارد تومان بدهکار است این بدهی را فراموش کرده می خواهد با فروش اموال ما تامین اجتماعی را ورشکسته و آرزوی مافیای خصوصی شدن درمان را اجرایی کند. طبق قانون توسعه دولت نباید بدهی جاری جدیدی برای تامین اجتماعی ایجاد کند و بدهی‌های موجود را نیز باید ظرف ۵ سال مستهلک کند که این اتفاق نیفتاده است.

ما امضا کنندگان این متن به دولت و مدیریت سازمان تامین اجتماعی هشدار می دهیم این دستور را لغو کرده و بدهی سازمان تامین اجتماعی را از طلبی که از دولت دارد کم کرده و دولت موظف است این بدهی را به مراکز درمانی پرداخت نماید.

با نوشتن نام و نام خانوادگی و کدملی به ما پیوسته و از اموالمان حفاظت کنیم

Share on Google+Share on Facebook