پیام سندیکا، شماره ٨٣ آبان سال ١٣٩٨منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٨٣ آبان ماه ١٣٩٨ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری ص1
گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر کشور ص16
خانه از پای بست ویران است! ص32
مافیا دست بردار نیست! 33
*قصه رحیم از اهالی دیشموک* ص34
تامین اجتماعی در اسناد سازمان ملل متحد ص36
درشرکت ام دی اف هفت تپه خبرهای خوبی بگوش نمی رسد! ص37
نشستِ فعالان کارگری و بازنشستگی در خبرگزاری ایلنا ص38
یاداشتی بر مصاحبه با خبرگزاری ایلنا ص47
اصابت موشک به اندوخته های زحمتکشان! ص48
شعرهای کارگری ص49
دکترین شوک چیست؟ ص52
مدیر مدرسه ص53
تلخ و شیرین های کازیم عاشقی ص55
زنگ خطرهایی بیشتر برای درمان و بهداشت ص57
من و مسیح زنده و لاتاری! ص58
تجربه‌های زنان ص59
پویش ته سیگارت را با خودت ببر! ص61
چرا سندیکاهای کارگری با نئولیبرالیسم مخالفند؟ ص64

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

برای آگاهی از فعالیت ها و دیدگاههای ما می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرس sfelezkar.com مراجعه کنید.

Share on Google+Share on Facebook