این روزهای گروه صنعتی شیشه!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، گروه صنعتی شیشه متعلق به حاج ابراهیم عسگریان در شهرک صنعتی ساوه قرار دارد. این کارخانه از بخش های مختلفی چون کارتن سازی، شیشه، بارگیری…. تشکیل شده و تقریبن ٤٠٠٠ کارگر در آن مشغول به کارند. در این کارخانه به دلیل شدت استثمار و برخورد خشن مدیران، کارگران پس از مدت کوتاهی از کار در این کارخانه پشیمان شده و می روند. در این کارخانه خبری از امنیت شغلی و طبقه بندی مشاغل نیست. کارگران و به ویژه تکنسین ها و مهندسین فقط با حقوق وزارت کاری استخدام شده و حقوق می گیرند. اجبار کاری در این کارخانه یک عمل عادی است و هر زمان با کارگری تماس گرفته میشود باید خود را سریعن به محل کار برساند حتا اگر یک ساعت قبل با ١٢ ساعت کار به خانه آمده باشد.

این مجتمع کارگری با وجود ٤٠٠٠ کارگر فاقد آمبولانس و موارد ایمنی و بهداشتی می باشد و سوانح کارگری زیادی داشته مخصوصن در بخش شیشه کارخانه.

وضعیت رفاهی کارگران در حد این مجتمع کارگری نیست و فرزندان آقای عسگریان از نصب شیروانی در قسمت بارگیری تاکنون جلوگیری کرده و کارگران باید در سرما و گرما بدون سقف و حفاظ بارگیری را انجام دهند. این در حالی است که مالک کارخانه برای اسم در کردن بیمارستان می سازد.

Share on Google+Share on Facebook