وقتی هیچکس سر جای خود نیست!

آقای عادل اذر اعلام کردند که شصت درصد شرکتهای دولتی‌زیان ده هستند قبلا نیز اعلام شده بود که شرکت اب وفا ضلاب وصدا وسیما نیز ضررده هستند دلیل زیر ساختاری این ضرر هنگفت گزینش غیر علمی وغیر فنی و غیر شایسته سالاری می باشد. در شرکتهای دولتی گزینش مدیریت، امنیتی سیاسی جناحی و باندی است وهیچ خبری از شایسته بودن مدیران در زمینه مسوولیتی که به عهده می گیرند، دیده نمی شود.

ضعف این مدیران تا آنجاست که حتا فروشندگان کالا وخدمات وخریداران تولیدات این گونه شر کتها براحتی یا سر آنها کلاه می گذارند و یا در بند و بست سیاسی و باندی از طریق صدور فاکتورهای جعلی هم خرید و هم فروش بخش قابل توجهی از سرمایه آنها را به غارت می برند. پرسنل این شرکت ها نیز از مدیریت ارشد تا کارکنان پایین تر نظیر نظافتچی وآبدارچی از اموال این گونه شرکتها به نفع خود و به صورت غیرقانونی و غیراخلاقی بهره برداری می کنند. حتا آبدارچی به سهمیه قند و چایی آبدارخانه و نظافتچی به محصولات بهداشتی ناخنک میزنند.

مثلن در کارخانه ها ماشین الاتی است که در مواردی حتا از آهن ضایعاتی شدن آنها بیش از ده سال گذشته است. در یکی از این شرکتها که حتا خصوصی هم است در انبار فنی پشتیبان تعمیرات، بیش از هشت هزار قلم قطعه بود زیرا که ماشین آلات ساعت به ساعت خراب میشد و نیاز به تعمیر پیدا می کرد. این قطعات را به عنوان ضایعات فروختند و سپس با تعمیرکارانی بی تجربه و یا کم تجربه که بر اساس غیر شایستگی انتخاب شده بودند تلاش می کردند تعمیرات انجام بدهند. که خود این موضوع باز هم هزینه های تعمیر و نگهداری را شدیدا بالا می برد زیرا که این ماشین الات در دهه پنجاه بعد از چهل سال کار در یک کشور اروپایی به ایران انتقال پیدا کرده بود و از دهه پنجاه به بعد نیز در ایران مشغول کار بود آنهم با حضور پرسنل فنی که قادر به خواندن پلاک یک الکتروموتور نبودند و فقط بلد بودند بنویسند و بگویند طبق نمونه.

این امور آلوده به فساد آنچنان گسترده وعمیق بود که هیچکس حتا در محدوده کاری خودش قادر به اصلاح امور نبود اصرار برای به سامان کردن امور همان و اخراج و گرفتاری اقتصادی برای خانواده همان.

آری خانه از پای بست ویران است.

محمدتقی مطیعی کارگر بازنشسته فلزکارمکانیک

Share on Google+Share on Facebook