در بیمارستان ها چه می گذرد؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، از زمانی که کارهایی چون غذا دادن به مریض ها، فضای سبز، نگهبانی، نظافت بیمارستان به پیمانکاران داده شده است هر روز خبر می رسد که کیفیت و کمیت موارد گفته شده هر روز کمتر و کمتر می شود. اعتراض کارکنان بیمارستان و بیماران نیز به جایی نمی رسد.

مثلن اگر تا سال گذشته به بیماران هفته ای ٣ بار میوه داده می شد امروز هر ٢ هفته یکبار داده می شود. برنج خارجی را با برنج ایرانی مخلوط کرده به خورد بیمار می دهند که منجر به نفق بیماران می گردد. غذاهای با گوشت و مرغ را کم کرده و غذاهای مانند عدسی، آش، سوپ را تعدادش را بیشتر کرده اند. سالاد قطع شده و به هر٢٠ روز یکبار تغییر پیدا کرده است. نوشیدنی مانند دوغ و دلستر و دیگر آشامیدنی ها به ماهی یک بار کاهش یافته و ماست از ٢ وعده در روز به یک وعده تغییر پیدا نموده است.

روپوش کارکنان به جای سالی دو بار به سالی یکدست و از کفش هم خبری نیست. تعداد خدمتکاران که باید در رستورانها و پذیرایی خدمت کنند ٦٠ درصد تعداد قرارداد می باشد.

مقدار وایتکس و دیگر پاک کننده حداقل ٣٠ درصد کاهش یافته است.

آنچه در این میان مایه تعجب است سکوت روسای بیمارستان ها در قبال وضعیت غذایی و رفاهی کارکنان است. از آن شگفت انگیزتر سکوت معنادار اداره بهداشت در قبال این موارد می باشد.

Share on Google+Share on Facebook