پیام سندیکا، شماره ٨٥ دی سال ١٣٩٨منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٨٥ دی ماه ١٣٩٨ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری ص1
گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر کشور ص9
نان، جان داد! ص26
بیمه دانا و کارگران ذوب آهنی! ص28
ماجرای صندوق صنعت نفت بعد از تشکیل! ص29
تعاونی مصرف یا هایپرمارکت؟ ص31
اخلاق کارگری ….. ص32
معرفی کتاب ص35
تلخ و شیرین های کازیم عاشقی ص37
شعر کارگری ص38
۱۵۰هزار میلیاردر فراری از مالیات ص39
راستی زندگی بعضی وقت ها چه مفهومی دارد؟ ص41
ویژگی سیاسی سرمایه مالی ص43
دست ها از اندوخته کارگران کوتاه! ص46
اَبرِ بدهکاری در آسمانِ تامین اجتماعی ص47
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران آموخته ص48
4 ماه تلاش زیست محیطی! ص50
زمین زیرسیگاری نیست ص51
چرا سندیکاهای کارگری با نئولیبرالیسم مخالفند؟ ص52

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

برای اطلاع از دیدگاههای ما می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرس sfelezkar.com و کانال رسمی سندیکا در تلگرام به آدرس #کانال_رسمی_سندیکای_کارگران_فلزکار_مکانیک_ایران
مراجعه کنید

Share on Google+Share on Facebook