چرا قرارداد فروش ریل ملی امضا نمی شود؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا در ٢٣ دیماه امسال با وجود آنکه مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و شرکت مترو و شرکت زیر ساخت توسعه حمل و نقل کشوری در نمایشگاه ملی فولاد گرد آمده بودند اما باز هم قرارداد نهایی فروش ریل ملی امضا نشد و فقط به امضای تفاهم نامه ای بسنده گردید. این سومین باری است که مدیران این سه مجموعه دیدار داشته ولی از امضای قرارداد به بهانه های مختلف طفره می روند.

ذوب آهن اصفهان تنها تولید کننده ریل در خاورمیانه است و قادر است با تولید ٤٠٠ هزار تن ریل هم سفارشات داخلی و خارجی را تامین کند.

اینکه چرا مافیای مالی از بستن این قرارداد طفره می رود به انتخابات مجلس و ریاست جمهوری باز می گردد که مافیا در هر دو انتخابات دست بالا را دارد.

Share on Google+Share on Facebook