دوستی و انسانیت درس اول سندیکایی!

در یکشنبه ١٣ بهمن ساعت ٢١ در سالن ورزشی تختی واقع در محل استقلال ساوه مسابقه فوتسال بین تیم سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ساوه با تیم پزشکان ساوه برگزار شد . در این مسابقه که هدف از آن ایجاد دوستی و آشنایی با سندیکای فلزکارمکانیک و کنفدراسیون جهانی سندیکایی اینداستریال بود تیم سندیکای فلزکارمکانیک با لباس آبی که اساس آنرا کارگران کارخانه بشکه سازی ساوه تشکیل می دادند با نتیجه ١٣ بر ٦ به پیروزی رسید. بازی برگشت نیز درهفته های بعد برگزار می گردد .🌹

Share on Google+Share on Facebook