پیامی از کارگران ساوه ای!

ما کارگران گروه صنعتی شیشه کاوه از نمایندگان و مسولین محترم ساوه درخواست رسیدگی در خصوص بیماری کرونا و رعایت اصول بهداشتی یا قرنطینه یا تعطیلی شرکت جهت حفظ جان کارگران و خانواده آنها را داریم. اگر شرایط عادی است پس چرا بقیه تعطیل شرکت ها مثل شرکت بوتان کرده اند؟ مدیران کارخانه صنعتی شیشه کاوه فقط به فکر پول هستند نه جان کارگران. هر شرکت این گروه صنعتی چند صد نفر کارگر داشته و اگر یکی از کارگران این شرکت ها ویروس کرونا بگیرد معلوم نیست چه فاجعه ای رخ خواهد داد.

مبتلا شدن بیش از صد هزار نفر طی ١٠ روز در ایتالیا فقط نشانگر بی مبالاتی مسوولین این کشور بوده شما تجربه کنید و موضوع را جدی بگیرید .

کارگران گروه صنعتی شیشه کاوه

Share on Google+Share on Facebook