نان بالاتر از هر چیز، حتا سلامتی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با آغاز به کار پروژه ها و با بازگشت کارگران به مناطق نفتی یک ایستگاه کنترل کرونا در کنار بیمارستان عسلویه تشکیل شده و هر کارگری با یک تب سنجی ساده و گرفتن مقدار اکسیژن خونش برگه سلامت داده می شود.

این در حالی است که از اوایل اسفند کارگران مجبور شدند برای فرار از مبتلا شدن به بیماری کرونا به خانه هایشان برگردند و هیچ درآمدی که کسب نکردند هیچ، حتا طلب هایشان هم به امان خدا رها شد. کارگران به دلیل وضعیت اقتصادی ضعیف و نداشتن منبع مالی دیگر مجبور شدند هرچه زودتر به سرکار برگشته و یا کاری برای خودشان دست و پا کنند .

در نیروگاه سیکل ترکیبی پارس جنوبی که بیش از هزار نفر مشغول کار هستند امکاناتی به آن صورت وجود ندارد. چند مخزن آب با مایع دستشویی گذاشته اند که مثلا کارگران زود به زود دست هایشان را بشویند. فاصله اجتماعی و موارد بهداشتی رعایت نمی شود.

برای نمونه از ۳۰ حراستی که به هنگام ورود کارگران باید آنان را کنترل کنند حتا دستکش و ماسک و الکل به اندازه کافی برایشان وجود ندارد. وضعیت خوابگاه و غذا و حمام ها که ماشاله دارند.

Share on Google+Share on Facebook