توفان گرانی پیش می آید!

دستمزد سال جاری را در حالی با کارگران ٢١ درصد حساب کردند که فقط حبوبات تا آخر فروردین به ٢ برابر قیمت رسیده است.

«به گزارش پایگاه خبری البرز و براساس گزارش های میدانی، قیمت اکثر موارد حبوباتی به حدود دو برابر قیمت قبل عید در بازار کرج رسیده است. بطور مثال، لوبیا سفید که تا قبل از عید، هر کیلوگرم کمتر از ٢٠ هزار بوده، اکنون بیش از ٣٥ هزار تومان در فروشگاه ها فروخته می شود.»

نرخ تاکسی ها با توصیه های پزشکی جهت فاصله گذاری به بیش از ٦٠ درصد افزایش یافته است. چون رانندگان تاکسی برای دریافت کرایه یک نفر مسافر کمتر که سوار می کنند، کرایه اش را سرشکن مسافرین دیگر کرده، از سه مسافر دیگر می گیرند. با توصیه های پزشکی که خوردن سیر و پیاز را مفید دانسته اند، طی دو هفته اخیر قیمت سیرسبز از کیلویی ١٠ هزار تومان به کیلویی ٢٥درصد هزار تومان رسید.

مواد ضد عفونی کننده را که خود دولت از ماسک یکبار مصرف ٥٠٠ تومانی به ٤٥٠٠ تومان افزایش داد. خبرها حاکی از آن است که مرغداران برای اینکه مجبور به کاهش قیمت گوشت سفید نشوند جوجه های یک روزه خود را بصورت میلیونی دفن می کنند.

ناظرینی که با افزایش قیمت بنزین هر شب در تلویزیون نمایش بازی می کردند امروز از آنان اثری نیست. تورم و گرانی همچنان خواهند تاخت.

Share on Google+Share on Facebook