آزادی حق همه انسانهاست!

منوچهر سراج عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران در آذر ۹۶ دستگیر و با تحمل سلول انفرادی بند ۲۰۹ اوین با سیصد میلیون وثیقه موقتن در آن زمان آزاد شد. در اردیبهشت ۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب توسط قاضی مقیسه محاکمه و به یک سال زندان محکوم شد و اکنون در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران شش ماه حکم حبس او تایید شده و باید به زودی روانه زندان شود.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران اعلام می دارد آزادی بیان و تفکر و فعالیت صنفی حق همه انسانهاست که هم در قوانین حقوق بشر و قانون اساسی و شعارهای روزهای انقلاب، از خواست های اساسی مردم بوده است و این حکم مغایرت اساسی با این موارد را داراست.

ما ضمن محکوم کردن این حکم و تمامی احکامی که حقوق انسانها را تحدید می کند خواستار لغو این حکم غیرقانونی هستیم.

با توجه به کهولت سن و بیماری قلبی شدید منوچهر سراج و همچنین فوت نا به هنگام همسر ایشان و دختر مجردی که مشغول تحصیل می باشد و در صورت روانه زندان شدن ایشان، هم سلامتی ایشان و دخترشان به مخاطره خواهد افتاد.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٢٦ اردیبهشت ١٣٩٩

Share on Google+Share on Facebook