مصاحبه خبرگزاری ایلنا با مازیار گیلانی‌نژاد عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

مازیار گیلانی‌نژاد (فعال کارگری) در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا از روند واگذاری شرکت‌ها توسط دولت به سازمان انتقاد کرد و گفت: باید منافع کارگران و بازنشستگان در نظر گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان سازمان تامین اجتماعی باید امانتدار اموال کارگران باشند؛ گفت: دولت معمولاً به عنوان رد دیون، شرکت‌های زیان‌ده را به سازمان تامین اجتماعی واگذار می‌کند.

وی ادامه داد: مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در مجله آتشکار شماره ۱۲۳۱ اعلام کرد: «در راستای ساماندهی شرکت‌های شستا ۱۴ شرکت را در هم ادغام، ۲۹ شرکت را منحل و ۳ شرکت را واگذار کردیم. این شرکت‌ها در قالب ۹۰ شرکت رد دیون به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است.»

اگر به این سخنان کمی با دقت نگاه کنیم متوجه می‌شویم که سازمان تامین اجتماعی ۴۶ شرکت از ۹۰ شرکتی را که به عنوان طلب خود دریافت کرده، بخشی از این شرکت‌ها بدرد نخور بوده و مجبور شده‌اند ۲۹ شرکت را منحل و ۱۴ شرکت را هم در هم ادغام کنند که معلوم نیست در آینده چه سرنوشتی داشته باشند. یعنی مشخص نیست آیا سودرسان خواهند بود یا همچنان پرهزینه و دست آخر هم ۳ شرکت را هم فروخته‌اند. ۳ شرکتی که معلوم نیست چگونه و به چه قیمتی و با چه روندی فروخته شده است.

این فعال کارگری فلزکارمکانیک تاکید می‌کند: مهم‌ترین بلای جان مدیریت، نداشتن تدبیر است و اگر بخواهند اینگونه که تا امروز طلب‌های سازمان را از دولت وصول کرده‌اند بازهم ادامه دهند، بعید نیست که خیلی زود تامین اجتماعی به مرز ورشکستگی جدی و نابودی کشانده شود.