ارسالی یکی از کارگران پتروشیمی

در پتروشیمی دهلران چه می گذرد؟ حقوق و بیمه کارگران پرداخت نمی شود؟ چرا اداره کار دهلران ورود نمی کند؟

جناب مهندس درگاه و مهندس عابدی، مهندس لیمودهی، مهندس فرج زادگان روسای پتروشیمی اویک و سپید آب گستر هستند. بنده از برج ۱۱ پارسال یعنی ۶ ماه پیش تا الان برای شرکت سپید آب گستر ارومیه کار کرده ام. با توجه به وضعیت کرونا در کشور و گرانی و تورم و … بنده هنوز حقوق برج ۱۱ تا برج ۴ خود را کامل دریافت نکرده ام.

و همچنین عیدی و سنوات و حقوق برج ۱۲ و تا به امروز دریافتی نداشته ام. بیمه برج ۲ به بعد هم از سوی شرکت به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.

چه کسی پاسخگوی خانواده های ما باشد ؟ دیشب مشکلی برای بنده پیش آمد که باید به بیمارستان مراجعه می کردم متاسفانه نه حقوقی پرداخت کرده اید نه بیمه های برج ۲ تا به امروز را !!!

از مسئولین اداری و قضایی شهرستان تقاضا داریم که مشکل ما کارگران را حل کنند.

Share on Google+Share on Facebook