تسلیت – رضا فراهانی کنگرانی عضو سابق هیات مدیره سندیکای کارگران خیاط تهران امروز بر اثر سکته قلبی درگذشت

دردِ آتش را، چه می‌داند كسی

او جهانی بود اندر، خود نهان

چند و چونِ خويش بِه داند جهان

بس كه نقشِ آرزو، در جان گرفت

خود، جهانِ آرزو گشت آن شگفت

رضا فراهانی کنگرانی عضو سابق هیات مدیره سندیکای کارگران خیاط تهران امروز بر اثر سکته قلبی درگذشت. کارگری که از نوجوانی طعم تلخ اختلاف طبقاتی را درک کرد اما از آن ماتم نساخت و تلاش کرد در طول عمر خود بیاموزد و آموخته هایش را در خدمت طبقه کارگر بگذارد. کارگران جوانی که به دنبال سندیکاخواهی بودند در هیات موسسان سندیکاهای کارگری از او بسیار آموختند. او برای بهبودی وضعیت طبقه خویش تا آخرین لحظه تلاش می کرد و جزو مشاوران سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران بود.

شاید دیگر در میان ما نباشد و لبخندهایش و مشورت های روشنگرانه اش را از دست داده باشیم اما تلاش کارگری او و آموزه هایش همچنان در لحظه لحظه مبارزات کارگریمان با ماست.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران

١٠ مرداد ١٣٩٩

Share on Google+Share on Facebook