همبستگی اتحادیهٔ جهانی اینداستریال با کارگران نفت و گاز ایران

به: سندیکای فلزکار-مکانیک ایران،
جمهوری اسلامی ایران

خواهران و برادران گرامی،

من این نامه را در مقام دبیرکل اتحادیهٔ جهانی اینداستریال، که بیشتر از ۵۰میلیون کارگر را در بخش‌های معدن، انرژی، و تولید در بیشتر از ۱۴۰ کشور جهان نمایندگی می‌کند، به شما می‌نویسم تا حمایت و همبستگی کامل خود را با کارگران پروژه‌یی در صنعت نفت و گاز در ایران در مبارزه‌شان برای تحقق شرایط کار شایسته و رعایت حقوق بنیادی کار ابراز کنیم.

اتحادیهٔ جهانی اینداستریال از اعتصاب شما که با مشارکت کارگران از تبریز تا خوزستان، و با خواستِ بهبود گستردهٔ شرایط کار و پرداخت مزد عادلانه به کارگران پروژه‌یی در صنعت نفت و گاز، روز شنبه اوّل اوت [۱۱ مرداد] آغاز می‌شود، کاملاً حمایت می‌کند.
شرکت‌های پیمانکاری، که حضور گسترده‌ای در بخش نفت و گاز دارند، باید به خواست‌های برحق کارگران پروژه‌یی رسیدگی کنند، از جمله در زمینهٔ: پرداخت مزد عادلانه، پرداخت حق بیمه برای کارگران بر اساس شغل و مزدشان، تأمین وسیلهٔ رفت‌وآمد کولردار در گرمای طاقت‌فرسای میدان‌های نفتی [جنوب] که گاه به ۵۰ درجه سلسیوس می‌رسد، و تأمین خوابگاه مناسب برای کارگرانی که هر بار چندین هفته باید در محل کار بمانند چون محل زندگی خودشان از محل کار بسیار دور است.
ما همراه با خواهران و برادران سندیکای فلزکار-مکانیک ایران خواهان تأمین شرایط کار شایسته و رعایت حقوق بنیادی کار در مورد همهٔ کارگران پروژه‌یی در صنعت نفت و گاز در ایران هستیم.
در همبستگی،

والتر سانچز، دبیرکل

ژنو، ۳۰ ژوییه ۲۰۲۰

Share on Google+Share on Facebook