نه به گرسنگی! گزارش پیام سندیکا از آغاز اعتصاب

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، از ساعات اولیه صبح امروز و با فراخوان داده شده، کارگران در پالایشگاه پارسیان سپهر لامرد ، شرکت اکسیر صنعت در فاز13 در اسلکه تنبک، شرکت سینا صنعت در پتروشیمی پارس فنل، شرکت آذران گستر و شرکت آویژه صنعت در پالایشگاه نفت سنگین قشم، سیکل ترکیبی ارومیه، پتروشیمی سبلان، شرکت تناوب در فاز 14، شرکت پتروهمگام ماهشهر، پتروشیمی بوعلی، پتروشیمی هنگام، پالایشگاه آبادان شرکت Igc ، دست از کار کشیده یا در خوابگاههای خود ماندند و یا درمحوطه نشسته اند. امروز دمای هوا در این مناطق 60 درجه گرماست. بسیاری از کارگران هم پروژه ها را ترک کرده به خانه های خود رفتند.

کارگران خواستار حقوق در خور کارشان، وضعیت مناسب خوابگاههار و حمام و سرویسهای بهداشتی و از همه مهمتر عقب نیافتادن حقوق هایشان به مدت چندین ماه، رد شدن لیست بیمه با حقوقی که کار می کنند نه به قیمت کارگر ساده هستند. آنان قبل از اعتصاب لیست حقوق های مصوب خود را به کارفرمایان ارایه دادند تا قبل از اعتصاب اجرایی شود. کارگران عهد کرده اند تا دستیابی به همه حقوقشان به پروژه ها باز نخواهند گشت.

Share on Google+Share on Facebook