پیام سندیکا، شماره ٩٢ شهریور سال ١٣٩٩منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٩٢ شهریور ١٣٩٩ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری ص1
گزارشی از روند اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای! ص9
از هفت تپه چه خبر؟ ص15
گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر کشور ص17
حال روز کارگران فرش دستباف خوب نیست! ص29
هدایت تامین اجتماعی به بازار بورس یا کازینو! ص31
بازگشایی مدارس با چه تمهیداتی؟؟ ص33
عملکرد نئولیبرالیسم در کشاورزی! ص34
تلخ و شیرین های کازیم عاشقی ص35
٧ صبح تا ٦ عصر : ٧٠٠‌هزار تومان ص36
زن خاورمیانه ام من! ص37
رویا خانوم! ص40
غروب ص41
اخلاق و جوانمردی دستوری و بخشنامه ای نیست! ص42
*جهانی بیندیشیم؛ محلی عمل کنیم* ص44
کنشگر باشیم! ص45
درسنامه (4) ص46

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

برای اطلاع از دیدگاههای ما می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرسsfelezkar.com و کانال رسمی سندیکا در تلگرام به آدرس #کانال_رسمی_سندیکای_کارگران_فلزکار_مکانیک_ایران
مراجعه کنید.

Share on Google+Share on Facebook