اعتصاب در شرکت پارس آمپول ساوه!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ٢٠٠ کارگر شرکت پارس آمپول کارگران دومین روز اعتصاب و اعتراض خود را امروز ٢٤ شهریور از سر می گذرانند .شروع این اعتراضات از دو ماه قبل آغاز شده بود زمانی که کارفرما بدلیل مشکلات مالی از گرفتن نیرو برای تولید دارو سرباز زد . قبل از آن در خط تولید روی هر دستگاه ١ اپراتور مشغول به کار بود اما به مرور به ٢دستگاه و نهایتا ٤ دستگاه توسط یک کارگر اپراتور رسید. با شروع فصل گرما و مناسب نبودن هواسازها ی خنک کننده سالن تولید، اعتراض کارگران آغاز شد که کارفرما قبول کرد که اپراتور روی ٣ و در ادامه روی ٢ دستگاه کار کند که این اقدام کمی دیر انجام گرفت و کارگران خواسته های دیگری را نیز به میان آوردند از جمله کم بودن دستمزد و افزایش آن. این بار کارفرما زیر بار نرفت و دستور داد که کارگرانی که معترض هستند را اخراج کنند تا درس عبرتی برای دیگران شود .در حال حاضر به خواسته کارگران درخواست دیگری نیز اضافه شده است و آن بازگشت فوری١١ کارگر اخراجی به کار است که برای افزایش دستمزد تلاش می کردند. خواسته های کارگران اعتصابی شرکت پارس آمپول عبارت است از :

١- بازگشت فوری کارگران اخراجی .

٢- افزایش حقوق ماهیانه آنان.

٣- بوجود آوردن شرایط مناسب برای کارکردن در تولید هر اپراتور یک دستگاه مانند گذشته .

قابل ذکر است که بدلیل مدیریت غلط در همان اوایل کار توسط مدیران ارشد و بی توجهی به خواسته به حق کارگران اکنون حل این مشکل کوچک برای مدیریت سخت شده است و بیشتر به لجبازی مدیران ارشد با کارگران کشیده است .

امیدواریم با متانت و صبر و درایت و اتحاد کارگران، مدیران ارشد نیز دست از لجبازی بردارند و رفاه کارگران را مد نظر داشته باشند.

Share on Google+Share on Facebook