ایمنی موضوعی فراموش شده!

روز سه‌شنبه (۱۸ شهریورماه) در موقعیت عملیاتی استقرار دکل ۵۶ فتح در منطقه تنگ بیجار استان ایلام حادثه ای رخ داد و کارگر کریم سخیری، سکوبان دستگاه به‌ شدت از ناحیه دست آسیب دید و همکار دیگریش نیز به‌ طور جزئی دچار آسیب ‌دیدگی گردید. هر دو کارگر بلافاصله به بیمارستانی در ایلام منتقل شدند. متاسفانه کارگر کریم سخیری بنا به پیشنهاد پزشکان باید دستش قطع شود که به دلیل نبود هواپیما، با آمبولانس برای ادامه درمان به بیمارستان سینای تهران اعزام شد. در تهران نیز پزشکان پس از بررسی‌ها هم ‌نظر با پزشکان در ایلام، قطع عضو به علت شدت جراحت را پیشنهاد دادند و بیمار مورد عمل جراحی قرار گرفت و هم ‌اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان تحت درمان است.
متاسفانه سالهاست موضوع ارتقا ایمنی از دستور کار شرکت ها خارج شده است که منجر به اینگونه حوادث ناگوار می گردد.

Share on Google+Share on Facebook