پیام سندیکا، شماره ٩٣ مهرسال ١٣٩٩منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٩٣ مهرماه ١٣٩٩در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

9 سالگی پیام سندیکا شادباش! ص1
اطلاعیه های سندیکاهای کارگری ص2
گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر کشور ص8
تجمع اعتراضى ۱٥ شهریور بازنشستگان تامین اجتماعی ص28
تامین اجتماعی در اسناد سازمان ملل متحد ص32
وضعیت سهام شستا در بورس چگونه است؟ ص33
نشریه امید منتشر شد! ص34
ایمنی موضوعی فراموش شده! ص35
نئولیبرالیسم و کشاورزی! ص36
گرانی و ارزانی 38
تلخ وشیرینهای کازیم عاشقی ص39
کفش مشکی! ص41
دو خانواده‌ای که در یخچال و حمام زندگی می‌کنند! ص42
نفرین زن مظلوم ص44
امروز روز پزشک است! ص45
درسنامه (3) ص46

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

برای اطلاع از دیدگاههای ما می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرسsfelezkar.com و کانال رسمی سندیکا در تلگرام به آدرس #کانال_رسمی_سندیکای_کارگران_فلزکار_مکانیک_ایران
مراجعه کنید