برای پیمانکار بدحساب کار نکنیم!

به نامه رسیده به پیام سندیکا توجه کنید: « با سلام به داداش های سندیکایی.برای آقای تورج پرچمی حدود یکماه در منطقه زاهدان کار می کردم. سرپرست کارگاهش اخراجم کرده و پولم را نداده است. شش روز موندم مهمان سرا. سعدی سراوان پولم نداد. فقط برای کرایه رفتنم ۷۰۰ هزارتومان واریز کرد، گفت یکم اول ماه واریز می کنم. الان صبح بهشون زنگ زدم جوابم نمیده. راکی صداش میزنن. نه قرارداد دارم نه هیچی. آدرس هم از ایشون ندارم. هرکسی می‌شناسه تورج پرچمی آدرس خونه خودش یا پدرش داره رو برام بفرستین ممنون میشم.

وقتی براش کار می کنی انگار بدهکارش هستی. حرف یه جوری میزنه انگار براش کار نکردی الان میگه پول ندارم. قبل از سرکار رفتنم می گفت پول نقد میدم سر ۳۰روز کارکرد»
برای خودمان شخصیت قایل باشیم و نان خانواده مان را از این جور نامردها تامین نکنیم. با کار نکردن برای تورج پرچمی ها، کاری کنیم که یا اخلاقش را درست کند یا آنقدر بدون کارگر بماند تا از پروژه ها حذف شود.

Share on Google+Share on Facebook