اعتصاب در شرکت آب تابان!

به گزارش، خبرنگار پیام سندیکا، امروز صبح۳۰دی ماه ۹۹ 200 کارگر شرکت آب تابان زیرمجموعه قرارگاه خاتم در منطقه جفیر هویزه از استان خوزستان دست به اعتصاب زدند. اعتراض آنان از عدم پرداخت حقوق 2 ماه خود بوده است. شرکت آب تابان با اخراج پیمانکار این کارگران سرگردانی را برای آنان بوجود آورده است. در حال حاضر کارگران نمی دانند حقوق خود را از چه کسی باید مطالبه کنند، قراردادهایشان با چه ارگانی اعتبار خواهد یافت و هیچکسی هم در این پروژه جوابگوی کارگران نیست. البته از طرف مدیریت پروژه به کارگران گفته شده است فردا حقوق آبانماه پرداخت خواهد شد.

یکی از خواسته های اعتصاب مرداد ماه کارگران عقب نیفتادن حقوق ها بود.

Share on Google+Share on Facebook