اطلاعیه تحلیلی در مورد حوادث اخیر!

در روز ١٧ اسفند به تجمع مسالمت آمیز بازنشستگان در مقابل وزارت کار حمله شد که تعدادی بازداشت و تعدادی هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. آنچه باعث شد تا در مورد این حمله کمی با تاخیر اطلاعیه بدهیم به دلیل اطلاع پیدا کردن دقیق از رویدادها بوده است. نظر سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران اینگونه جمع بندی شده است:

١- حمله به هر تجمع مطالبه گرانه غیرقانونی و محکوم است.

٢- با شدت گرفتن اعتراضات بازنشستگان و سراسری شدن آن، هراس مافیا از تحت فشار قرار گرفتن و اجبار برای تخصیص بودجه همسان سازی مستمری ها، که قرار است در جاهای دیگری جز بهبود معیشت بازنشستگان خرج شود، آنان را وادار کرد اول دست به دامان خانه کارگر شوند، سپس با فرستادن نفوذی ها تشنج و تفرقه را رقم بزنند و چون نتیجه بخش نبود به حمله روی آوردند.

٣- تجمع در کنار مذاکره و نامه نگاری و پاسخگو کردن مقامات، حاکمیت را به این تحلیل رساند که اگر قرار باشد این روند ادامه دار گردد باید در مورد بسیاری از لفت و لیس ها هم پاسخگو باشد پس دست به حمله زد.

٤- با حمایت بخش آگاه جنبش کارگری و نوشتن نامه هایی به گروه مذاکره کننده مزد ١٤٠٠ و توصیه به آنان که:« از امضای آنچه کمتر از سبد معیشت است خودداری نموده و بگذارید یک جانبه گرایی نمایان و دست دلالان کارفرمایی و دولت برای زحمتکشان آشکار گردد» به مذاق مافیای رانت خواری که صنایع را چون بنگاههای برده داری می خواهند، گران آمده پس دستور حمله صادر شد تا گروه کارگری مذاکره کننده در موضع ضعف قرار گیرند.

٥- نقش رسانه های خبری سرمایه داری برای تفرقه و پاسکاری با پلیس سیاسی برای حمله به این تجمع با حمایت از یک گروه از بازنشستگان و تبلیغ برای آنها، زمینه را برای حمله به بازنشستگان مساعد نمود.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران، تنها اتحاد را خنثا کننده این توطئه ها می داند و به همه رفقای کنشگر کارگری و سندیکایی اظهار می دارد که نباید اتحاد خود را در مقابل این حجم سنگین از توطئه فراموش کرده و به مسایل حاشیه ای پرداخت. خواست دلالان کارفرمایی و مافیایی که می خواهند اندوخته های کارگران و بازنشستگان را با خصوصی سازی و دیگر ترفندها به یغما ببرند ایجاد تفرقه و جدایی در صفوف زحمتکشان است.

این توطئه را با اتحاد خود خنثا کنیم.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٢٠ اسفند ١٣٩٩

Share on Google+Share on Facebook