تهدید، احضار، دستگیری و اخراج دیگر اثر ندارد!

جنبش بازنشستگان در چندماه گذشته زیر فشارهای امنیتی قرار گرفته است تا از دست اندازی های دولت به اندوخته های خود چشم پوشی کند. دستگیری اسماعیل گرامی و احضار علی فراهانی به پلیس امنیت، ٢ تن از فعالین بازنشستگان تامین اجتماعی از جمله این فشارهاست. این دور جدیدی از فشارها علیه کوشندگان صنفی است. اخراج ٨ فعال کارگری هفت تپه ای در ابتدای سال و سپس اخراج دو تن از فعالین کارگری فولاد بی تردید موج جدیدی از تهدید هاست.

ما ضمن حمایت از خواسته ها و اعتراضات کارگران هفت تپه و فولاد اهواز خواستار آزادی بی قید و شرط اسماعیل گرامی هستیم. همچنین نسبت به وضعیت ابتلا به بیماری کرونای آقای بکتاش آبتین عضو کانون نویسندگان ایران اعلام نگرانی کرده خواستار آزادی هرچه سریعتر او هستیم.

فشار و محدودیت علیه کنشگران کارگری و مدنی اثربخشی خود را مدتهاست از دست داده است. آزادی بیان و حق داشتن تشکل و اعتراضات صنفی و مدنی را نمی توان از مردم دریغ داشت و فکر کرد مردم هم سکوت می کنند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

١٧ فروردین ١٤٠٠

Share on Google+Share on Facebook