یکشنبه های اعتراض!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ۲۹ فروردین یکی دیگر از مجموعه تجمعات بازنشستگان در اعتراض به نحوه همسان‌سازی غلط حقوق ها در شهرهای تهران، کرج، بهشهر، اصفهان، کرمان، اهواز، بندرعباس، مشهد، کرمانشاه، قزوین، اراک و شوش برگزار شد.

بازنشستگان تبریزی به دلیل مذاکره ای که با سالاری رییس سازمان تامین اجتماعی کرده بودند و قول اجرا شدن خواسته هایشان تا ١٠ اردیبهشت داده شده بود، امروز به تجمع نیامدند. در برخی از شهرها هم به دلیل مصادف شدن روز ارتش و موج ابتلا به بیماری کرونا، بازنشستگان تجمعی نداشتند. اعتراض بازنشستگان به‌عدم اجرای صحیح مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی است. همچنین خواهان مشخص شدن میزان افزایش مستمری ناشی از متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۰ و اعلام فرمول اجرای آن هستند. متاسفانه سازمان تامین اجتماعی در یک دغلبازی آشکار در اجرای مرحله دوم متناسب سازی، سهم هر یک از بازنشستگان را در فیش‌های آن‌ها مشخص نکرده است . بازنشستگان معترض تهرانی خواستار آزادی اسماعیل گرامی، بازنشسته دستگیر شدند.

آنچه مشخص است مدیران تامین اجتماعی تلاش دارند با اختلاف افکنی و خریدن زمان اعتراضات بازنشستگان را به انحراف ببرند و دو دستگی ایجاد کنند.

بنا بر گفته های برخی از بازنشستگان ، سه تن از بازنشستگان شرکت کننده در این حرکت اعتراضی در تهران (از جمله دو بانوی بازنشسته) دستگیر شده‌اند.

Share on Google+Share on Facebook